ALLAH KELÂMI  KUR’ÂN-I KERÎM  VE  AÇIKLAMALI MEALİ - Ali Ünal

ALLAH KELÂMI KUR’ÂN-I KERÎM VE AÇIKLAMALI MEALİ

Von Ali Ünal

  • Veröffentlichungsdatum: 2017-05-26
  • Genre: Islam

Beschreibung

Elinizdeki Meal Hakkında
İlk asırlardan günümüze, seviyeli-seviyesiz tercüme türünden bir kısım çevirilerin yanında bir hayli de meâl ve tefsir yazıldı.. şu anda da yazılıyor.. bundan sonra da yazılmaya devam edecektir. Biz, Kur’ân ruhunun seslendirilmesi ve İlâhî maksatların anlaşılması adına gösterilen bütün samimî gayretleri alkışladık ve alkışlıyoruz. Hele bu gayret ve çabalardan, zaman ve onun özel yorumları, içinde bulunduğumuz şartlar ve onların doğru okunması, makasıd-ı şeriat ve onların Kur’ân ve Sünnet-i sahîha ruhuna uygun kavranması, telâhuk-u efkârla zenginleşmiş düşünceler ve bu sayede her şeyin daha net, daha açık görülüp sezilmesi... gibi hususlar da göz ardı edilmemişse/edilmiyorsa...
Bu cümleden olarak Ali Ünal beyin Kur’ân’a hizmetlerini takdirle yâd ediyor ve daha pek çok hayırlı işe imza atmasını diliyoruz.”

Kommentare